Müstəqil qazanxanaların icarəsi

Adı Gün, azn Ay, azn
Müstəqil qazanxana 800 kW sorğu üzrə sorğu üzrə
Müstəqil qazanxana 1000 кW sorğu üzrə sorğu üzrə

Modul qazanxanaların icarəsi

Modul qazanxanaların icarəsi tikinti obyektlərində soyuq vaxtlarda bəzək işlərinin aparılması üçün müsbət dərəcəli hava şəraiti yaradan ən optimal vasitələrdən biri hesab olunur. O, mərkəzi istilik sisteminə qoşulu və borular vasitəsilə obyekti istiliklə təmin edir.

Qazanxanalar iki ayrı konturlu olur: qazan və kontur-istehlakçı. Onlar bir-birinə istilik qurğularıyla bağlıdır. Birinci kontur -20°C temperaturdan aşağı hava üçün nəzərdə tutulmuş antifrizlə doldurulmuşdur. Hər iki kontur dövr nasoslarla təchiz edilmişdir. Qazanxananın istismara verilməsi üçün onun kifayət qədər yanacaq tutumlu elektrik enerjisi ilə təchiz etmək, binanın konturuilə kontur-istehlakçını birləşdirmək və istilikdaşıyıcı ilə (su və ya antifriz) təmin etmək kifayətdir.

Qazanxana qəza vəziyyətlərinin xəbərdarlıq sistemləri ilə təchiz olunub: ehtiyatın (AVR) avtomatik qoşulması qurğusu onun iki müstəqil elektrik enerjisi mənbələrini araşdırmağa imkan verir. Təzyiqinin kəskin şəkildə aşağı düşməsi zamanı da ötürücülər sistemdə işləyirlər, qazanxananın mexaniki cari iş göstəricilərinin mobil telefonuna sms göndərilir. SMS göndəriləcək mobil telefon məlumat bölməsində mexanikin nömrəsi qeyd olunur. Birinci kontur 15, ikincisi 7 sayğaca malikdir.