Maks şirkəti tikinti texnikasının icarəsi üçün 1995-ci il tarixində yaradılıb.

Biz müştərilərə daha əlverişli və iqtisadi cəhətdən səmərəli üsul ilə tikinti planlaşdırma məsələlərinin həllində kömək edirik.

Tenika icarəsinə daxildir: Kiçik mexanikləşdirməni alətləri və avadanlıqları, generatorlar, qızdırmaq üçün elektrik qurğuları, qaldırıcılar, modul otaqlar və s. Zəngin spektrinin olması və sifarişçinin ehtiyaclarına kompleks şəkildə qarşılama, avadanlğın daşınma və çatdırılması, quraşdırılması, fərdi layihələr, zəmanət və servis xidmətləri, 24/7 qaynar xətt icarənin mühüm tərkib hissələrindən biridir.